Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Domov se zvláštním režimem > Podání žádosti DsZR

Podání žádosti 

Na případné Vaše dotazy rádi odpovíme telefonicky tel.: 549 439 613, 731 508 557, 727 851 456, 702 154 534 nebo e-mailem socialni@domovpredklasteri.cz a poskytneme základní sociální poradenství.

Naše zařízení eviduje žádosti a následně uzavírá smlouvu o poskytování pobytové sociální služby pouze se seniory, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci.

Co je to „nepříznivá sociální situace“:

 • Senior je závislý na pomoci jiné osoby (např. oblékání, hygiena, podání stravy).
 • Senior potřebuje 24hodinovou péči.
 • Péči o seniora není možné zajistit za pomoci rodiny, terénní pečovatelské služby či jiné ambulantní sociální služby.
 • Senior se nachází v takové životní situaci, že mu hrozí sociální vyloučení.

Zaměřuje se na seniory, kteří opravdu potřebují trvalou pomoc jiné osoby, nemohou zůstat v domácím prostředí, a to ani za pomoci pečující osoby či s pomocí terénních event. ambulantních sociálních služeb. To, že senior potřebuje velkou míru pomoci a podpory by měl odrážet stupeň Příspěvku na péči. Naše zařízení se stará převážně o klienty, kteří pobírají tento příspěvek ve III. (12 800,-) a IV. stupni (19 200,-). Před podáním žádosti či zahájením poskytování služby není nutné mít tento příspěvek vyřízen. Ale doporučujeme na Úřadě práce o Příspěvek na péči požádat.

 

Nastal již čas podat žádost?

Pro ulehčení rozhodování, zda podávat žádost či nikoliv, zkuste odpovědět, zda osoba, o kterou pečujete:

 • Potřebuje k chůzi nějakou pomůcku? (berle, chodítko)
 • Je trvale upoutána na lůžko?
 • Zvládá komunikaci s úřady a vyřizování osobních záležitostí?
 • Potřebuje pomoc při jídle? (nachystat jídlo na talíř, nakrájet či pomlít jídlo)
 • Dokáže se sám obléct?
 • Potřebuje pomoc při koupeli/sprše?
 • Je schopen samostatně používat WC/WC křeslo?
 • Bloudí a ztrácí se v prostoru?
 • Poznává Vás a ostatní členy rodiny?
 • Rozumí obsahu sdělených informaci?
 • Vyjadřuje se smysluplně a srozumitelně?

Odpověděli jste na většinu uvedených otázek tak, že osoba, o kterou pečujete, potřebuje pomoc druhé osoby? Jste pečující osoba o seniora, který výše uvedené činnosti nezvládá? Jste vyčerpaní péčí a nemůžete využívat pomoc terénní pečovatelské služby? V takovém případě se můžete obrátit na pobytovou sociální službu jakou poskytuje náš domov. Shora je uveden jen výčet otázek, které vám mohou pomoci při rozhodování, zda je již čas podat žádost o sociální pobytovou službu Domov se zvláštním režimem - je určena právě pro osoby, které mají problém s pamětí, bývají zmatení, nepamatují si nové poznatky tzn. mají známky demence, laicky řečeno "jsou popletení". Kompletní orientační dotazník je k dispozici zde.

 

Popřípadě vám může pomoci příběh, který odráží životní situaci našich žadatelů a jejich rodin:

 

Příběh pana Ivana (72 let)

Pan Ivan bydlí s manželkou Věrou (70 let) v rodinném domku na vesnici. Již několik let má diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu. Ta se nejprve projevovala ztrátou krátkodobé paměti (opakovaně se ptal manželky na stejné věci), zapomínal si brát léky, přestal se zajímat o své dřívější koníčky (sledoval sport v TV, denně četl deník Sport). Přestal brát pejska alespoň na krátké procházky blízko domu, protože jednou zašel o několik ulic dál a nedokázal se vrátit domů. Nyní již nemoc pokročila natolik, že ve všech sebeobslužných činnostech potřebuje dohled či dopomoc manželky. Ta mu chystá jídlo, podává léky, pomáhá s výběrem oblečení a oblékáním, protože manžel neví, jak si je správně obléknout. Pan Ivan trpí inkontinencí moči a čím dál častěji i stolice. Celodenně nosí natahovací kalhotky a manželka ho v pravidelných intervalech vodí na WC. Pokud dojde k „nehodě“, je pro paní Věru obtížné provést očistu, protože nemají sprchový kout, ale jen vanu, kam pan Ivan sám nevleze. Pan Ivan je urostlý muž a drobná paní Ivana ho sama neudrží. S celkovou koupelí pomáhá každý víkend dcera a zeť, kteří pana Ivana posadí na sedátko ve vaně. Během dne pan Ivan většinou nečinně pospává v křesle v obývacím pokoji. V noci se naopak často budí, vstává a bloudí po domě. Manželka ho musí neustále hlídat a vracet do lůžka, protože při nočním bloudění po bytě již dvakrát spadl. Jednou musela volat dceru a zetě, protože sama nedokázala manžela zvednout, podruhé dokonce záchranku, která odvezla pana Ivana do nemocnice s tržnou ránou na hlavě. Paní Věra je 24hodinovou péčí o manžela již zcela vyčerpaná, dcera s rodinou bydlí cca 50km daleko a nemůže rodičům pomáhat každý den. I když má pan Ivan nově přiznaný příspěvek na péči ve III. stupni, kterým by si mohl hradit pečovatelskou službu, pečovatelská služba z kapacitních důvodů nemůže docházet každý den. Řešením této nepříznivé sociální situace je poskytnout panu Ivanovi pobytovou sociální službu v Domově se zvláštním režimem.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že již neevidujeme ani nepřijímáme žádosti "pro jistotu, do budoucna."

Podmínkou přijetí do DpS, je řádně vyplněná ,,Žádost o poskytování sociální služby v DpS Předklášteří'', tato žádost se podává na předepsaném tiskopisu - ke stažení v sekci "Dokumenty" - rozlišujte, prosím, o kterou službu žádáte - Domov se zvláštním režimem x Domov pro seniory.

Žádosti pro obě služby jsou k dispozici přímo u nás v Domově pro seniory (kancelář sociální pracovnice nebo recepce) a dále na MěÚ Tišnov (sociální odbor), Úřad práce Tišnov - agenda příspěvku na péči.

Vyplněnou žádost se všemi jejími náležitostmi můžete předat sociální pracovnici Domova pro seniory Předklášteří, zaslat na emailovou adresu: socialni@domovpredklasteri.cz nebo poslat poštou na adresu:

Domov pro seniory Předklášteří, p. o.
Šikulova 1438
666 02 Předklášteří

Náležitosti žádosti o poskytování sociální služby v DpS Předklášteří (ke stažení v sekci "Dokumenty"):

     - lékařská zpráva praktického lékaře  (,,Vyjádření lékaře") - nemusí být nutně na našem tiskopisu
     - vyjádření lékaře o zdravotním stavu nesmí být starší než 3 měsíce
     - doklad o přiznání příspěvku na péči (pokud je stanoven)
     - zpráva odborného lékaře (psychiatra) pokud jej žadatel navštěvuje, nebo je z lékařské zprávy patrno,
        že vyšetření je k posouzení žádosti nezbytné
     - má-li žadatel omezení ve způsobilosti k právnímu jednání, je třeba doložit rozsudek soudu
 

Evidence žádosti

Po obdržení žádosti, nejpozději 30 dnů od obdržení žádosti budete telefonicky kontaktování sociální pracovnicí, která Vás informuje o dalším postupu, poskytne základní sociální poradenství a dohodne s Vámi termín osobní návštěvy. Toto sociální šetření proběhne u Vás doma nebo v místě, kde se zrovna nacházíte. Na základě tohoto šetření sociální pracovnice vyhodnotí Vaší situaci a poté budete písemně informováni, zda jste naší cílovou skupinou a zda jsme Vaši žádost zařadili do evidence. Tato odpověď Vám přijde co nejdříve jako doporučená zásilka, nejpozději však do 60 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi Vaši žádost. 

Zájemcům o umístnění, nebo jejich rodinným příslušníkům poskytne podrobné informace před podáním žádosti popřípadě před samotným nástupem do DpS sociální pracovnice.

Při osobní návštěvě si zájemci mohou prohlédnout celé zařízení, seznámit se s nabídkou a zajištěním služeb pro uživatele.

Čekací doba na přijetí do DpS je individuální.

Zohledňujeme především tato kritéria:

- nepříznivou sociální situaci

- zdravotní stav

- potřebnost a soběstačnost

- spádovou oblast Předklášteří, Tišnov