Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Ochrana oznamovatelů

Informace pro oznamovatele

V souladu s účinnou legislativou, především pak se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie byla vytvořena směrnice ředitele Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace, upravující podmínky poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly.

Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace, jakožto povinný subjekt, zveřejňuje informaci, jak postupovat v případě oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího systému svěřeno výlučně příslušné osobě. Ředitel určil příslušnou osobou JUDr. Robert Pecku, LL.M.
Příjem oznámení probíhá:

  • písemně elektronicky – robert.pecka@moore-czech.cz (do předmětu e-mailu napište OZNÁMENÍ)
  • písemně v listinné podobě – na adresu Moore Advisory CZ s.r.o., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, Czech Republic (nutno označit „NEOTEVÍRAT“)
  • ústně osobně – po domluvě s příslušnou osobou
  • ústně telefonicky – na čísle 737584256
    Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu. K oznámením a jejich obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba. Z oznamování jsou vyloučeny osoby dle § 2 odst. 3 písm. c) až g) a j).

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

Návštěvnost stránek

234059