Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Domov se zvláštním režimem > Rehabilitace DsZR > Ergoterapie/aktivizace DsZR

Ergoterapie/aktivizace

Co je to ergoterapie?

Ergoterapie je zdravotnická profese, která využívá specifické diagnostické a léčebné metody, postupy a činnosti při léčbě jedinců každého věku, s různým typem postižení, kteří jsou dočasně nebo trvale fyzicky, psychicky, smyslově nebo mentálně postiženi.

Cílem ergoterapie je dosažení maximální možné soběstačnosti v běžných denních činnostech, pracovních činnostech a aktivitách volného času. Ergoterapie pomáhá řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život nepostradatelné, čímž podporuje aktivní začlenění klienta do společnosti a přispívá ke zvýšení jeho kvality života.  

Jako terapeutický prostředek využívá ergoterapie smysluplnou činnost či zaměstnání, které pomáhají k obnově postižených funkcí. (definice převzata od České asociace ergotarapeutů)

Ergoterapie v našem zařízení probíhá ve třech oblastech:

  • léčebná výchova k soběstačnosti ( přirozené aktivity), která obsahuje nácvik všedních denních činností jako například: nácvik hygieny, sebesycení, oblékání, úprava lůžka, česání, chůze, příprava stolování, drobný úklid skříní a povrchů na svém pokoji, převlékání lůžka, skládání a úklid prádla,  vaření a další. 

  • cílená (funkční) ergoterapie zaměřená na individuální potřeby uživatele ve specifických oblastech (např. řešení individuálních problémů uživatele v oblasti sebeobsluhy).

  • kondiční ergoterapie - zájmová činnost, která se odvíjí od původních návyků a dovedností uživatelů. Při plánování jednotlivých činností vycházíme ze životního příběhu uživatele a způsobu jeho předchozího života, příp. trávení volného času. Jedná se o ruční práce, výtvarné činnosti, přípravu pokrmů, práce na zahradě, péče o drobná zvířata, vycházky, promítání filmů, posezení u kávy, prohlížení novin a časopisů, práce na mobilních zahrádkách, vzpomínání na staré časy  a jiné.

Ergoterapie je prováděna buď skupinovou nebo individuální formou.

Vytváříme kulturně-aktivizační plány na každý měsíc. Minimálně 1x ročně pořádáme celodenní výlet + nepravidelné další menší výlety do okolí, návštěvy výstav, přednášek, muzeí apod. V domově pořádáme kulturní vystoupení, společenské plesy nebo tradiční zábavy, na které jsou zvány i rodiny a známí našich uživatelů.

Velmi úspěšnou, pořádanou aktivitou je ,,Taneční terapie" pod vedením tanečního mistra pana MgA. Petra Velety. ,,Jedná se o cvičení na rytmickou hudbu, které je speciálně sestaveno s přihlédnutím na seniorský věk. Cíleně se procvičují jednotlivé partie těla, koordinace ohybů i paměť. Každé setkání terapeuta se seniory je jakýmsi představením. Taneční pro seniory pozitivně ovlivňují nejenom psychický a fyzický stav, sebevědomí, ale podporují také kreativitu a posilují sociální kontakty." VELETA,Petr. [online]. [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: http://www.veledance.com/

Pořádáme prodejní výstavy výrobků našich uživatelů, většinou ku příležitosti Dne otevřených dveří. 

V rámci ergoterapie v DpS probíhají tyto kroužky: keramický, pěvecký, čtenářský, taneční, ruční práce, práce s přírodním materiálem, látkou,  vaření, společenské hry, skupinové cvičení, práce s pedigem, práce v dřevo-dílně, muzikoterapie, petterapie a mozkový joggink (paměťová cvičení, křížovky, kvízy, ...).

Uživatelé mají možnost navštěvovat knihovnu  DpS.

Naše zařízení se intenzivně zaměřuje na přirozenou aktivizaci, k tomu nám pomáhá petterapie. Společnost uživatelům dělají například psi, kočky, drobní hlodavci, papoušci a rybičky. 

Canisterapie 

V našem domově máme své vlastní dva psy, se kterými vyškolený pracovník provádí canisterapii. Naši terapii bychom nazvali - aktivity za pomoci psa - snažíme se pomocí přirozeného kontaktu se psem o zlepšení kvality života a obecnou aktivizaci. Hlavním smyslem této terapie je radost a pozvednutí nálady našich uživatelů, protože mnozí z nich mívali doma svého čtyřnohého kamaráda.