Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Domov se zvláštním režimem > Demence a péče DsZR

Demence a péče

Naše organizace v rámci služby Domova se zvláštním režimem poskytuje péči osobám s onemocněním demencí.

 

Co je demence?

Demence je závažné onemocnění mozku způsobené degenerativními změnami v mozkové tkáni. Jde o nevyléčitelné onemocnění, jehož rozvoj je při včasném diagnostikování a nasazení správné medikace možné výrazně zpomalit. Nejčastějším typem demence je Alzheimerova choroba, vaskulární demence či frontotemporální demence.

 

Mezi hlavní příznaky demence patří:

 • problémy s pamětí a rozpoznáváním
 • problémy s myšlením, plánováním a orientací
 • problémy s vyjadřováním a pochopením řeči
 • změna osobnosti
 • problémy s vykonáváním běžných denních činností

Průběh demence můžeme rozdělit do 3 stádií podle toho, jak se nemoc projevuje a jakou pomoc člověk trpící demencí potřebuje:

 

1)         počínající a mírná demence

První příznaky přichází často nepozorovaně a bývají považovány za běžný projev stárnutí. Nemoc se projevuje především:

 • zhoršující se krátkodobou pamětí
 • ztrátou zájmu o záliby a koníčky
 • mohou nastat potíže se správným užíváním léků
 • potíže při jednání na úřadech
 • protože si lidé nějakým způsobem uvědomují své potíže, může se u nich rozvinout deprese nebo mohou ke svému okolí zaujmout agresivní postoj (odmítají si přiznat, že začínají zapomínat apod.)

V této fázi je dostačující využít pomoci rodinných příslušníků či pečovatelské služby, terénní pracovníci docházejí do domácnosti a pomáhají nemocnému seniorovi při zvládání běžných denní činností (příprava stravy, provádění osobní hygieny, podání léků).

Další sociální službou, kterou je v této fázi možné využít je denní stacionář, kde může senior pobývat ve všední dny a kde je o něj a o jeho potřeby postaráno.

 

2)         středně pokročilá demence

 • toto období se vyznačuje dezorientací v čase i prostoru
 • dochází ke snížení soběstačnosti v úkonech sebeobsluhy jako je příprava jídla, oblékání, provádění osobní hygieny, používání WC natolik, že člověk trpící demencí potřebuje při těchto činnostech pomoc druhé osoby
 • v této fázi onemocnění potřebuje člověk s demencí zpravidla již trvalý 24hodinový dohled
 • může být narušený rytmus dne a noci

 

3)         těžká demence

 • konečné stadium nemoci, které může trvat různě dlouhou dobu (od několika týdnů do několika let).

    V této fázi nemoci je člověk zcela odkázaný na pomoc druhé osoby ve všech oblastech péče o svou osobu:

 • stává se inkontinentním (neudrží moč a stolici)
 • méně jí, mohou nastat potíže s polykáním,
 • časté jsou potíže s mobilitou či úplné odkázání na lůžko (riziko vzniku proleženin).
 • stává se, že člověk se již nedokáže verbálně vyjádřit nebo jeho verbální projev již nemá obsahovou hodnotu. I nadále je ale možné komunikovat pomocí dotyku nebo gest.

 

Jak komunikovat s člověkem s demencí:

 • udržovat oční kontakt
 • používat krátké a jednoduché věty
 • nevyvracet mylná tvrzení
 • nenabízet výběr z více variant (obtíže s rozhodováním)
 • důležitá je gestikulace a mimika

 

DpS Předklášteří dlouhodobě spolupracuje a svou činnost konzultuje s Českou alzheimerovskou společností, od které jsme získali certifikát kvality péče "Vážka". Tento certifikát je udělován zařízením, která poskytují sociální péči osobám s  demencí na velmi vysoké odborné úrovni.

Získání certifikátu kvality "Vážka"

Obhájení certifikátu "Vážka"

Vynikající výsledky nezůstaly bez povšimnutí a "za dlouhodobou systematickou snahu zlepšovat a zkvalitňovat poskytované služby a za vysokou kvalitu péče osobám trpícím Alzeheimerovou chorobou", získala naše organizace z rukou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška - "Cenu hejtmana Jihomoravského kraje".

Ocenění hejtmana JMK za kvalitu péče

Podrobnější informace o problematice demence, potřebách a péči o lidi trpících demencí najdete v níže uvedených odkazech:

Strategie péče o lidi s demencí P-PA-IA

Práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou

Doporučení ČALS k omezovacím prosředkům

Pokyny jak hovořit s lidmi

Evropská charta pacientů postižených demencí

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

 

Důležité odkazy:

www.alzheimer.cz

www.gerontologie.cz

www.radostzjidla.cz