Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Domov se zvláštním režimem > Informace pro rodiny DsZR

Informace pro rodiny

Možnosti zapojení rodinných příslušníků a přátel uživatele do péče

Od počátku poskytování služby se snažíme vybudovat si s rodinou dobrý vztah. Vzájemná spolupráce rodiny a DpS je velmi důležitý prvek v péči. Při příchodu nového uživatele do nového prostředí je spoluúčast rodiny či blízkých při péči kladným faktorem k dobré adaptaci. Jsme rádi, když rodinný příslušník nahlédne do našeho prostředí a lépe porozumí podmínkám, v nichž sociální služby poskytujeme. Rodina se může do procesu péče zapojit kdykoliv během pobytu jejich blízkého v našem zařízení.

Oblasti, v kterých uvítáme zapojení rodiny či blízkých:

1. Volnočasové aktivity

Rodiny našich uživatelů se mohou společně se svými blízkými zúčastnit kulturních a společenských akcí, které v rámci DpS pravidelně pořádáme. O plánovaných akcích informujeme osobně, prostřednictvím nástěnek a webových stránek DpS.

Rodina se může spolu se svým příbuzným věnovat jeho zájmům a individuálně aktivizovat:

 • předčítání z knih, časopisů,
 • hraní deskových her, karet, hry na podporu paměti atd. (hry jsou v DpS k zapůjčení)
 • hraní na hudební nástroj, společný zpěv
 • házení si míčem a další sportovní aktivity
 • poslouchání hudby (CD přehrávač lze půjčit u personálu)
 • NA RECEPCI JSOU K ZAPŮJČENÍ:
  • ruské kuželky
  • mölkky
  • petanque
  • kříž na házení kroužků
  • magnetické rybičky
  • křídy na tabuli
  • GRIL (nutná telefonická domluva předem)

V případě potřeby se, prosím, obraťte na pracovníka v přímé péči či aktivizačního pracovníka DpS.

2. Přímá péče o blízkou osobu

Dbáme na to, aby rodina byla správně edukována, např. v oblasti správného polohování či používání kompenzačních pomůcek. V případě zájmu se rodiny mohou aktivně a přímo zapojovat do péče o jejich blízkého. Rodina může být nápomocna při těchto úkonech:

 • podávání stravy
 • hygiena - stříhání nehtů, sprchování
 • péče o vlasy – stříhání, barvení, natáčení
 • rehabilitaci a cvičení - např. nácvik chůze, jednoduché cvičení končetin i na posteli, nácvik jemné motoriky (vždy je třeba požádat pracovníka DpS o informace, pomoc či pomůcky)
 • lehká masáž – promazání části těla masážním gelem, nebo tělovým mlékem
 • podpoře soběstačnosti a při sebeobsluze, pokud uživatel některé činnosti zvládne sám, je třeba ponechat mu dostatečný prostor, ať si je udělá sám

3. Jsme rádi, pokud je v možnostech rodiny, aby svého blízkého doprovodili:

 • k lékaři
 • jen tak na zahradu domova😊
 • na procházky po okolí – cukrárna, restaurace apod.
 • na bohoslužbu do kostela
 • na návštěvy domů, k příbuzným, známým

Je samozřejmostí, že personál pomůže v případě potřeby přesunout uživatele na invalidní vozík, který je v DpS k zapůjčení.