Vyhledat v textu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Domov pro seniory > Podání žádosti DpS

Podání žádosti

Na případné Vaše dotazy  odpovíme telefonicky tel.: 549 439 613, 731 508 557, 727 851 456  nebo e-mailem socialni@domovpredklasteri.cz 

Nastal již čas podat žádost?

Naše zařízení poskytuje služby seniorům v souladu s platnou legislativou ČR  a projektem ,,Regionálních karet" KÚ JMK. Zaměřuje se na seniory, kteří opravdu potřebují trvalou pomoc jiné osoby, nemohou zůstat v domácím prostředí, a to ani za pomoci pečující osoby či s pomocí terénních event. ambulantních sociálních služeb. To, že senior potřebuje velkou míru pomoci a podpory by měl odrážet stupeň Příspěvku na péči. Naše zařízení se stará převážně o klienty, kteří pobírají tento příspěvek ve III. (12 800,-) a IV. stupni (19 200,-). Před podáním žádosti či zahájením poskytování služby není nutné mít tento příspěvek vyřízen. Ale doporučujeme na Úřadě práce o Příspěvek na péči požádat.

Pro ulehčení rozhodování, zda podávat žádost či nikoliv, si zkuste odpovědět na níže uvedené otázky:

  • Potřebujete k chůzi nějakou pomůcku? (berle, chodítko)
  • Jste trvale upoután na lůžko?
  • Potřebujete pomoc při jídle? (nachystat jídlo na talíř, nakrájet či pomlít jídlo)
  • Dokážete se sám obléct?
  • Potřebujete pomoc při koupeli/sprše?
  • Jste schopen samostatně používat WC/WC křeslo?
  • Zvládáte komunikaci s úřady a vyřizování osobních záležitostí?
  • Zvládáte péči o domácnost? (praní prádla, úklid, nákupy)

Odpověděli jste si na většinu uvedených otázek tak, že potřebujete pomoc druhé osoby? Pečujete o seniora, který výše uvedené činnosti nezvládá? Jste vyčerpaní péčí, nemůžete využívat pomoc terénní pečovatelské služby nebo pečovatelská služba již nedokáže pokrýt potřebnou péči? V takovém případě se můžete obrátit na pobytovou sociální službu, jakou poskytuje náš domov. Shora je uveden jen výčet otázek, které vám mohou pomoci při rozhodování, zda je již čas podat žádost o sociální pobytovou službu Domov pro seniory.  Kompletní orientační dotazník je k dispozici zde.

V dotazníku uvedené oblasti popisují základní potřeby člověka. U žadatelů o pobytovou sociální službu Domov pro seniory se předpokládá, že senior potřebuje pomoc při provádění většiny úkonů a netrpí výpadky paměti, nemívá stavy zmatenosti, není "popletený" (viz bod č. 2 a 3 v orientačním dotazníku). Pro osoby se sníženou schopností komunikace a orientace je určena služba Domov se zvláštním režimem.

Z výše uvedeného vyplývá, že již neevidujeme ani nepřijímáme žádosti "pro jistotu, do budoucna."

Podmínkou přijetí do DpS, je řádně vyplněná ,,Žádost o umístění do DpS Předklášteří'', tato žádost se podává na předepsaném tiskopisu - ke stažení v sekci "Dokumenty" - rozlišujte, prosím, o kterou službu žádáte - Domov se zvláštním režimem x Domov pro seniory.

Žádosti pro obě služby jsou k dispozici přímo u nás v Domově pro seniory (kancelář sociální pracovnice nebo recepce) a dále na MěÚ Tišnov (sociální odbor), Úřad práce Tišnov - agenda příspěvku na péči.

Vyplněnou žádost se všemi jejími náležitostmi můžete předat sociální pracovnici Domova pro seniory Předklášteří, zaslat na emailovou adresu: socialni@domovpredklasteri.cz nebo poslat poštou na adresu:

Domov pro seniory Předklášteří, p.o.
Šikulova 1438
666 02 Předklášteří

Náležitosti žádosti o umístění (ke stažení v sekci "Dokumenty"):

     - lékařská zpráva praktického lékaře  (,,Vyjádření lékaře") - nemusí být nutně na našem tiskopisu
    -  vyjádření lékaře o zdravotním stavu nesmí být starší než 3 měsíce
     - doklad o přiznání příspěvku na péči (pokud je stanoven)
     - zpráva odborného lékaře (psychiatra) pokud jej žadatel navštěvuje, nebo je z lékařské zprávy patrno,
        že vyšetření je k posouzení žádosti nezbytné
     - má-li žadatel omezení ve způsobilosti k právnímu jednání, je třeba doložit rozsudek soudu
 

Evidence žádosti

Do 30 dnů od obdržení žádosti budete telefonicky kontaktování sociální pracovnicí, která s Vámi dohodne termín osobní návštěvy. Toto sociální šetření proběhne u Vás doma nebo v místě, kde se zrovna nacházíte. Na základě tohoto šetření sociální pracovnice vyhodnotí Vaší situaci a poté budete písemně informováni, zda jste naší cílovou skupinou a zda jsme Vaši žádost zařadili do evidence. Tato odpověď Vám přijde co nejdříve jako doporučená zásilka, nejpozději však do 60 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi Vaši žádost. 

Zájemcům o umístnění, nebo jejich rodinným příslušníkům poskytne podrobné informace před podáním žádosti popřípadě před samotným nástupem do DpS sociální pracovnice.

Při osobní návštěvě si zájemci mohou prohlédnout celé zařízení, seznámit se s nabídkou a zajištěním služeb pro uživatele.

Čekací doba na přijetí do DpS je individuální.

Zohledňujeme především tato kritéria:

- nepříznivou sociální situaci

- zdravotní stav

- potřebnost a soběstačnost

- spádovou oblast Předklášteří, Tišnov

- věk žadatele, datum podání žádosti,......

Na případné Vaše dotazy  odpovíme telefonicky tel.: 549 439 613, 731 508 557, 727 851 456  nebo e-mailem socialni@domovpredklasteri.cz 

DpS Předklášteří má tři sociální pracovnice, které Vás budou provázet před příchodem i během Vašeho pobytu v DpS. Budete-li mít nějaký dotaz, či problém, můžete se na ně obrátit (buď  telefonicky, mailem nebo osobně). Seznámí Vás s organizací a činnostmi v domově, pomohou navázat nová přátelství, budou nápomocny s jednáním na úřadech, vyřizováním korespondence a hospodařením s financemi. 

Pracovní doba sociálních pracovnic:

Pondělí    7:00 - 18:00
Úterý - pátek   7:00 - 15:30
1. neděle v měsíci 13:00 - 16:00