Vyhledat v textu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Domov se zvláštním režimem DsZR > Podání žádosti - DsZR

Podání žádosti

Podmínkou přijetí do DpS, je řádně vyplněná ,,Žádost o umístění do DpS Předklášteří'', tato žádost se podává na předepsaném tiskopisu - ke stažení v sekci "Dokumenty" - rozlišujte, prosím, o kterou službu žádáte - Domov se zvláštním režimem x Domov pro seniory.

Žádosti pro obě služby jsou k dispozici přímo u nás v Domově pro seniory (kancelář sociální pracovnice nebo recepce) a dále na MěÚ Tišnov (sociální odbor), Úřad práce Tišnov - agenda příspěvku na péči.

Vyplněnou žádost se všemi jejími náležitostmi můžete předat sociální pracovnici Domova pro seniory Předklášteří, nebo zaslat na adresu:

Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace
Šikulova 1438
666 02 Předklášteří

Náležitosti žádosti o umístění (ke stažení v sekci "Dokumenty"):

     - lékařská zpráva praktického lékaře  (,,Vyjádření lékaře") - nemusí být nutně na našem tiskopisu
     - doklad o přiznání příspěvku na péči (pokud je stanoven)
     - zpráva odborného lékaře (psychiatra) pokud jej žadatel navštěvuje, nebo je z lékařské zprávy patrno,
        že vyšetření je k posouzení žádosti nezbytné
     - má-li žadatel omezení ve způsobilosti k právnímu jednání, je třeba doložit rozsudek soudu
 

Evidence žádosti

Do 30 dnů budete informování, že byla vaše žádost přijata. Následně  vás budou sociální pracovnice kontaktovat (telefonicky, emailem) ke zjištění dalších informací, popř. dohodnutí termínu místního šetření. Po té (do 60 dnů od přijetí žadosti) vám bude zasláno vyrozumění o zařazení či nezařazení do evidence žadatelů o službu Domov se zvláštním režimem.

Zájemcům o umístnění, nebo jejich rodinným příslušníkům poskytne podrobné informace před podáním žádosti popřípadě před samotným nástupem do DpS sociální pracovnice.

Při osobní návštěvě si zájemci mohou prohlédnout celé zařízení, seznámit se s nabídkou a zajištěním služeb pro uživatele.

Čekací doba na přijetí do DpS je individuální, nejčastěji se však pohybuje kolem 2 - 3 let.

Zohledňujeme především tato kritéria:

- nepříznivou sociální situaci

- zdravotní stav

- potřebnost a soběstačnost

- spádovou oblast Předklášteří, Tišnov

- věk žadatele, datum podání žádosti,......

Na případné Vaše dotazy  odpovíme telefonicky tel.: 549 439 613, 731 508 557, 727 851 456  nebo e-mailem socialni@domovpredklasteri.cz 

DpS Předklášteří má dvě sociální pracovnice, které Vás budou provázet před příchodem i během Vašeho pobytu v DpS. Budete-li mít nějaký dotaz, či problém, můžete se na ně obrátit (buď  telefonicky, mailem nebo osobně). Seznámí Vás s organizací a činnostmi v domově, pomohou navázat nová přátelství, budou nápomocny s jednáním na úřadech, vyřizováním korespondence a hospodařením s financemi. 

Pracovní doba sociálních pracovnic:

Pondělí    7:00 - 18:00
Úterý - pátek   7:00 - 15:30
1. neděle v měsíci  13:00 - 16:00