Vyhledat v textu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Domov pro seniory Dps > Podání žádosti - DpS

Podání žádosti

Nastal již čas podat žádost?

Naše zařízení poskytuje služby seniorům v souladu s platnou legislativou ČR  a projektem ,,Regionálních karet" KÚ JMK. Zaměřuje se na seniory, kteří opravdu potřebují trvalou pomoc jiné osoby, nemohou zůstat v domácím prostředí, a to ani za pomoci pečující osoby či s pomocí terénních event. ambulantních sociálních služeb. To, že senior potřebuje velkou míru pomoci a podpory by měl odrážet stupeň Příspěvku na péči. Naše zařízení se stará převážně o klienty, kteří pobírají tento příspěvek ve III. (12 800,-) a IV. stupni (19 200,-). Před podáním žádosti či zahájením poskytování služby není nutné mít tento příspěvek vyřízen. Ale doporučujeme na Úřadě práce o Příspěvek na péči požádat.

Pro ulehčení rozhodování, zda podávat žádost či nikoliv, vám přinášíme následují orientační dotazník. V dotazníku uvedené oblasti popisují základní potřeby člověka. V případě, že zvažujete podat žádost na službu Domov pro seniory se předpokládá, že senior netrpí výpadky paměti, stavy zmatenosti, není "popletený". (viz bod č. 2 a 3 v orientačním dotazníku). Pokud již senior mnohé z uvedených oblastí nezvládne, mohou být příčinou jeho nepříznivé sociální situace. V tomto případě má nastoupit vhodně zvolená sociální služba, která potřebnou ztrátu schopnosti naplňovat tuto potřebu nahradí.

Pokud na většinu otázek odpovíte ve smyslu, že potřebujete pomoc druhé osoby, pak jsme to správné zařízení, které vám může pomoci v péči o vás nebo o vašeho seniora.

Z výše uvedeného vyplývá, že již neevidujeme ani nepřijímáme žádosti "pro jistotu, do budoucna."

Podmínkou přijetí do DpS, je řádně vyplněná ,,Žádost o umístění do DpS Předklášteří'', tato žádost se podává na předepsaném tiskopisu - ke stažení v sekci "Dokumenty" - rozlišujte, prosím, o kterou službu žádáte - Domov se zvláštním režimem x Domov pro seniory.

Žádosti pro obě služby jsou k dispozici přímo u nás v Domově pro seniory (kancelář sociální pracovnice nebo recepce) a dále na MěÚ Tišnov (sociální odbor), Úřad práce Tišnov - agenda příspěvku na péči.

Vyplněnou žádost se všemi jejími náležitostmi můžete předat sociální pracovnici Domova pro seniory Předklášteří nebo zaslat na adresu:

Domov pro seniory Předklášteří, p.o.
Šikulova 1438
666 02 Předklášteří

Náležitosti žádosti o umístění (ke stažení v sekci "Dokumenty"):

     - lékařská zpráva praktického lékaře  (,,Vyjádření lékaře") - nemusí být nutně na našem tiskopisu
    -  vyjádření lékaře o zdravotním stavu nesmí být starší než 3 měsíce
     - doklad o přiznání příspěvku na péči (pokud je stanoven)
     - zpráva odborného lékaře (psychiatra) pokud jej žadatel navštěvuje, nebo je z lékařské zprávy patrno,
        že vyšetření je k posouzení žádosti nezbytné
     - má-li žadatel omezení ve způsobilosti k právnímu jednání, je třeba doložit rozsudek soudu
 

Evidence žádosti

Do 30 dnů od obdržení žádosti budete telefonicky kontaktování sociální pracovnicí, která s Vámi dohodne termín osobní návštěvy. Toto sociální šetření proběhne u Vás doma nebo v místě, kde se zrovna nacházíte. Na základě tohoto šetření sociální pracovnice vyhodnotí Vaší situaci a poté budete písemně informováni, zda jste naší cílovou skupinou a zda jsme Vaši žádost zařadili do evidence. Tato odpověď Vám přijde jako doporučená zásilka do 60 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi Vaši žádost. 

Zájemcům o umístnění, nebo jejich rodinným příslušníkům poskytne podrobné informace před podáním žádosti popřípadě před samotným nástupem do DpS sociální pracovnice.

Při osobní návštěvě si zájemci mohou prohlédnout celé zařízení, seznámit se s nabídkou a zajištěním služeb pro uživatele.

Čekací doba na přijetí do DpS je individuální, nejčastěji se však pohybuje kolem 2 - 3 let.

Zohledňujeme především tato kritéria:

- nepříznivou sociální situaci

- zdravotní stav

- potřebnost a soběstačnost

- spádovou oblast Předklášteří, Tišnov

- věk žadatele, datum podání žádosti,......

Na případné Vaše dotazy  odpovíme telefonicky tel.: 549 439 613, 731 508 557, 727 851 456  nebo e-mailem socialni@domovpredklasteri.cz 

DpS Předklášteří má dvě sociální pracovnice, které Vás budou provázet před příchodem i během Vašeho pobytu v DpS. Budete-li mít nějaký dotaz, či problém, můžete se na ně obrátit (buď  telefonicky, mailem nebo osobně). Seznámí Vás s organizací a činnostmi v domově, pomohou navázat nová přátelství, budou nápomocny s jednáním na úřadech, vyřizováním korespondence a hospodařením s financemi. 

Pracovní doba sociálních pracovnic:

Pondělí    7:00 - 18:00
Úterý - pátek   7:00 - 15:30
1. neděle v měsíci 13:00 - 16:00